Gokhan Gurelik Retina Goz Hastaliklari
 
  Facebook Twitter Google Plus
 

Akademik --- > Yayın Listesi --- > Ulusal Kongrede Yayınlanan Yayınlar

 

Gökhan Gürelik - ULUSAL KONGRELERDE ÖZET OLARAK YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

 

 1. Gürelik G, Bilgihan K, Akata F, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Fakik gözlerde intravitreal silikonun kornea endotel hücrelerine etkisinin speküler mikroskopi ile incelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi Bülteni 1995; s: 95
 1. Akata F, Bilgihan K, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Myopik ve hiperopik astigmatizma olgularında fotorefraktif keratektomi uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi Bülteni 1995; s: 5
 1. Akata F, Bilgihan K, Akarsu C, Özer A, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Excimer lazer uygulanan myopik olgularda reablasyon: indikasyon ve sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 'Myopi ve Tedavisi' Simpozyumu Bülteni 1996;s:8
 1. Adıgüzel U, Tüzün S, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Komplike retina dekolmanlarında gevşetici retinotomi ve retinektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi Bülteni 1998         
 1. Gürelik G, Hatipoğlu Y, Köksal M, Bilgihan K, Akata F, Önol M, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Behçet hastalığında ön ve arka segment cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi Bülteni 1998
 1. Konuk O, Gürelik G, Önol M, Akata F, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Kombine fakoemülsifikasyon ve pars plana vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi Bülteni 1998
 1. Şafak N, Gürelik G, Köksal M, Hatipoğlu Y, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Silikon alınması sonrası akut korneal dekompansasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Bülteni 1999; s:87
 1. Adıgüzel U, Tüzün S, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Komplike retina dekolmanlarında gevşetici retinotomi ve retinektomi uzun dönem sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Bülteni 1999; s:112
 1. Toklu Y, Gürelik G, Köksal M, Hasanreisoğlu B. İntraoküler kitlelerin ayırıcı tanısında güçlükler. Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Bülteni 1999; s:122
 1. Hatipoğlu Y, Gürelik G, Köksal M, Şafak N, Hasanreisoğlu B. Okuler tutulumlu Behçet hastalığında klinik bulgular Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Bülteni 1999; s:135
 1.  Göl B, Adıgüzel U, Gürelik G, Öztürk S, Hasanreisoğlu B. Maküler hole ile birlikte seyreden dejeneratif myopili retina dekolmanlarında cerrahi. Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Bülteni 1999; s:178
 1.  Öztürk S, Gürelik G, Adıgüzel U, Hasanreisoğlu B. Koroid kolobomuyla birlikte izlenen retina dekolmanlarında cerrahi tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Bülteni 1999; s:178     
 1. Gürelik G, Köksal M, Sarı A, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Vitreusa lens luksasyonlarında cerrahi yaklaşımlar. Türk Oftalmoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi Bülteni 1999; s:178-17
 1. Gökhan Gürelik, Ayça Sarı, Murat Köksal, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Pediatrik komplike retina dekolmanlarında silikonlu vitreoretinal cerrahi sonuçları. TOD. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya
 1. Fatma Turgut, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Murat Köksal, Berati Hasanreisoğlu. Künt ve perforan göz yaralanmaları:epidemiyolojik özellikler, tedavi, prognostik faktörler ve sonuçları. TOD. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya.
 1. Ayça Sarı, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Komplike retina dekolmanı tedavisinde silikon yağı kullanımı. TOD. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya.
 1.  Fatma Turgut Yülek, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Ön kamara gelişimsel anomalileri. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1. Bahri Aydın, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Merih Önol, Berati Hasanreisoğlu. Katarakt cerrahisine bağlı nukleus droplarda aynı ve farklı seanslarda nukleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1.  Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Retinal ven tıkanıklarının tedavisinde cerrahi ven dekompresyonu. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1. Gökhan Gürelik, Murat Köksal, Yıldız Lonneville, Kamil Bilgihan, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Behçet hastalığında katarakt cerrahi tekniklerinin karşılaştırılması. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1. Fatma Turgut Yülek, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Topikal steroid tedavisinin korneal epitel iyileşme süresine etkisi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1. Ebru Ağca, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Prematürite retinopatisi olgularında tedavi sonuçları ve non-oküler problemler. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1. Ali Altınsoy, Şengül Özdek, Ayça Sarı, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Endoftalmilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçlarımız. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1. Zafer Onaran, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Haluk Akbatur, Berati Hasanreisoğlu. Subfoveal CNVM olgularında cerrahi sonuçlarımız. XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül 2001.
 1. Gökhan Gürelik, Meltem Yalınay Çırak, Bahri Aydın, Canan Külah, Ahmet Hondur, Berati Hasanreisoğlu. Herpes simpleks tip 1 DNA’sının göziçi sıvı ve membranlarında PCR ile gösterilmesi. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002.
 1. Bahri Aydın, Gökhan Gürelik, Ahmet Hondur, Meltem Yalınay Çırak, Merih Önol, Berati Hasanreisoğlu. Göziçi enflamasyonlarda tanısal güçlük durumlarında PCR metodunun önemi. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002.
 1. Ahmet Murat Hondur, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Zeynep Pehlivanlı, Berati Hasanreisoğlu. Patern distrofi ve görme kaybı: koroid neovasküler membran. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002.
 1. Ebru Ağca Bozan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati  Hasanreisoğlu. Anjioid Streaks ile Birlikte Görülen Koroidal Neovaskülarizasyonda TTT Sonuçlari (Ön Çalışma). TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Fatma Turgut Yülek , Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Bahri Aydın, Berati  Hasanreisoğlu. Kombine Santral Retinal Ven Ve Arter Dal Tıkanıklığı Olan İki Olguda Etiyoloji: Homosistinüri. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Şengül Coşkun Özdek, Gökhan Gürelik, Bahri Aydın, Umut Bahçeci, Berati  Hasanreisoğlu. İntravitreal Triamcinolone: Santral Retinal Ven Tıkanıklığında Etkili mi? TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Kadir Burak Kağnıcı, Tuncay Sezgin, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Tanı Aşamasında Koroidal Neovasküler Membran Saptanmamış Pigment Epitel Dekolmanlı Olgularda Klinik Yaklaşımımız. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Gökhan Gürelik, Şengul  Özdek , Bahri  Aydın , Ghader  Motercimzadeh , Berati  Hasanreisoğlu. Klasik Subfoveal Koroid Neovaskuler Membranlarin Tedavisinde Transpupiller Termoterapi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Gökhan Gürelik, Şengül  Özdek, Umut  Bahçeci, Bahri  Aydın, Berati  Hasanreisoğlu.  Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Triamsinolon. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Yudum Tiftikçioğlu, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Sistemik Kortikosteroid Kullanımına Bağli iki Tarafli Santral Seröz Korioretinopati. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Zafer Onaran, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Ayni Seansta Bilateral Katarakt Cerrahisini Takiben Gelişen Bilateral Endoftalmi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Tuncay Sezgin, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Sibel Özdoğan, Berati  Hasanreisoğlu. Retinitis Pigmentoza Ve Optik Disk Kabarıklığı. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Mehmet Alper Erdinç, Şengül  Özdek, Gökhan  Gürelik, Bahri  Aydın, Umut Aslı Bahçeci, Berati  Hasanreisoğlu. Diabetik Maküler Ödemde Optik Koherens Tomografi Bulguları; Flöresein Anjiografi Ve Klinik Karşılaştırma. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Berati Hasanreisoğlu, Şengül Özdek, Umut Aslı  Bahçeci, Gökhan  Gürelik, Bahri Aydın. Santral Retinal Ven Tıkanıklığında Radial Optik Nörotomi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Umut Aslı Bahçeci, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Berati  Hasanreisoğlu. Lazere Cevap Vermeyen Diabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon ve İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi Erken Dönem Sonuçlarımız. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Kadir Mütercimzade, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Umut Bahçeci, Berati Hasanreisoğlu. Kötü Prognozlu Geniş Mikst Tipte Koroid Neovasküler Membranlarda (KNVM) Transpupiller Termoterapi (TTT) Sonuçları. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Berati Hasanreisoğlu, Ghader Motarjemizadeh, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Bahri Aydın, Umut Bahçeci. Senil Makula Dejenerasyonuna Bağlı Gizli Koroid Neovaskuler Membranlarin Tedavisinde Transpupiller Termoterapinin Etkinliği. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Sibel  Özdoğan, Gökhan  Gürelik, Şengül  Özdek, Murat  Uslu, Berati  Hasanreisoğlu. Kombine Katarakt Cerrahisi Ve Silikon Yağı Alınması Uygulanacak Olgularda Bilgisayarlı Tomografi ile Aksiyel Uzunluk Ölçümü. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Şengül Coşkun Özdek, Aslı Umut Bahçeci, Gökhan Gürelik, Merih  Önol, Onur Konuk, Berati  Hasanreisoğlu. Homosistinüride Lens Dislokasyon Cerrahisi ve Oküler Komplikasyonlar. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Ahmet Murad Hondur, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Miyopik Koroidal Neovasküler Membranların Tedavisinde Transpupiller Termoterapi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Ahmet Murad Hondur, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Von Hippel-Lindau Hastalığı Saptanan Bir Olgunun Kombine Lazer Tedavisi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Ali Altınsoy, Şengül  Özdek, Gökhan Gürelik, Bahri Aydın, Umut Aslı Bahçeci, Berati Hasanreisoğlu. Santral Seröz Koryoretinopatide Optik Koherens Tomografi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Özay Öz, Gökhan  Gürelik, Nalan  Akyürek, Leyla Cinel, Ahmet  Hondur  Kısa Süreli, Deneysel Geçici İskemi Modelinde Retina Hücrelerinde Apoptosis. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Bahri Aydın, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Umut Aslı Bahçeci, Ghader Mütercimzade, Berati Hasanreisoğlu. Argon Lazer Fotokoagülasyon Sonrasi Subfoveal Nüks Gösteren Koroid Neovasküler Membranlarda Transpupiller Termoterapi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003,İstanbul
 1. Tuncay Sezgin, Şengül Özdek, Burak Kağnıcı,Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Postoperatif ve posttravmatik endoftalmili olgularda tedavi sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Alper Erdinç, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Adult–onset foveomakuler vitelliform distrofide optik koherens tomografi bulgular:olgu sunumu. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Mine Kurtulmuşoğlu, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Yudum Deren, Berati Hasanreisoğlu. Koroidal katlantılar ve koroidal neovasküler membran.TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Gökhan Gürelik, Alper Erdinç, Ahmet Hondur, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Retina ven tıkanıklıklarına bağlı foveal dekolmanın optik koherens tomografik özellikleri. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Yudum Deren, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Sibel Özdoğan, Berati Hasanreisoğlu. Metastatik koroidal kitleli olguda transpupiller termoterapinin etkinliği.TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Sibel Özdoğan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Yudum Deren, Berati Hasanreisoğlu. Koroidal neovaskularizasyonda kombine fotodinamik tedavi ve intravitreal triamsinolon kullanımı. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Zaure Knatova, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Nigar Şerif, Berati Hasanreisoğlu. Sjögren sendromlu bir olguda panüveitli multifokal koroidit: tedavi yaklaşımı ve klinik izlem. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Ahmet Abdülgani, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Vitreoretinal cerrahi sonrası ön kamarada fibrin reaksiyonu oluşumundaki risk faktörleri. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 2. Ebru Ağca, Gökhan Gürelik, Nalan Akyürek, Berati Hasanreisoğlu. Deneysel proliferatif vitreoretinopati modelinde talidomidin etkinlik ve toksisitesi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005,Antalya
 1. Feride Aylin Gün, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Diabetik retinopati ile birliktelik gösteren koroidal neovasküler membranlar:klinik özellikleri ve prognoz. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Şengül Özdek, Berrak Urgancıoğlu,Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna sekonder gelişen koroidal neovaskuler membranlarda intravitreal bevacizumab (avatin/altuzan) tedavisi:prospektif kontrollü faz 3 çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Berrak Urgancıoğlu, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda son çare olarak intravitreal bevacizumab. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Nilay Öztürk, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroidal neovaskuler membranların tedavisinde fotodinamik tedavi ve intravitreal bevacizumab kombinasyonu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Feyzahan Ekici, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Dejeneratif myopiye sekonder gelişen ve diğer tedavilere dirençli koroidal neovasküler membran tedavisinde intravitreal bevacizumab etkinliği. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Nigar Şerif, Gökhan Gürelik, Halil Yaman, Nalan Akyürek, Berati Hasanreisoğlu. Tavşan gözünde deneysel olarak endotoksinle oluşturulan üveit modelinde neoptein seviyelerinin değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Mine Öztürk Kurtulmuşoğlu, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Ciddi proliferatif diabetik retinopati olgularında vitrektomi öncesi intravitreal bevacizumab etkinliği. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Zeynep Aktaş, Gökhan Gürelik, Pınar Uyar Göçün, Nalan Akyürek, Merih Önol, Berati Hasanreisoğlu. Endotelin-1 optik sinir iskemi modelinde retina gangliyon hücre tabakasında matriks metalloproteinaz ekspresyonu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Adil Kılıç, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Subretinal bantla birlikte olan uzun süreli alt yarı yırtıklı retina dekolmanlarının tedavisinde skleral çökertme yöntemi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Mehmet Cüneyt Özmen, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Retinal ven tıkanıklığına bağlı gelişen makula ödeminde intravitreal bevacizumab +/- triamsinolon tedavisinin etkinliği:klinik ve optik koherens tomografik çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Şengül Özdek, Cüneyt Özmen, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Senil makula dejenerasyonuna sekonder gelişen koroidal neovaskuler membranların tedavisinde kullanılan bevacizumab sonrası gelişen retina pigment epiteli yırtığı. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Erdem Yüksel, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Dirençli diabetik makuler ödemde(DMÖ) intravitreal bevacizumab tedavisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Hasan Ali Tufan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Best vitelliform makuler distrofiye sekonder KNVM gelişen çocuklarda PDT. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Tuğba Göncü, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. İdiopatik çok sayıda retina pigment epitelyum dekolmanı:iki olguya ait klinik ve görüntüleme bulguları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 1. Erdem Yüksel, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Meme kanseri tanısı olan bir olguda seröz retina dekolmanı:metastaz?santral seröz koryoretinopati(SSKR)?. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 • Hasan Ali Tufan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Diabetik makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon sonrası grid laser, enjeksiyon tekrarı ihtiyacını azaltıyormu? TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,Antalya
 
Gokhan Gurelik on Facebook Gokhan Gurelik on Twitter Gokhan Gurelik on Google Plus Gokhan Gurelik on YouTube Gokhan Gurelik on FourSquare Gokhan Gurelik on Blogspot Gokhan Gurelik on Linked In
 
Ana Sayfa     Hakkında     Çalışma Alanları     Akademik     Medya     Göz Hastalıkları     İletişim
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır | gokhangurelik.com | Prof Dr Gökhan Gürelik