Gokhan Gurelik Retina Goz Hastaliklari
 
  Facebook Twitter Google Plus
 

Gökhan Gürelik - Akademik

Yayın Listesi

 

Yurtdışı Yayınlar

 1. Sul S, Gurelik G, Korkmaz S, Ozdek S, Hasanreisoglu B. Pediatric open-globe injuries: clinical characteristics and factors associated with poor visual and anatomical success. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 Jul 5. [Epub ahead of print]
 1. Serif N, Gurelik G, Hasanreisoglu M, Yaman H, Akyurek N.Evaluation of Neopterin Levels in an Endotoxin-Induced Experimental Uveitis Model.  Semin Ophthalmol. 2014 Oct 13:1-5. [Epub ahead of print]
 1. Goncu T, Gurelik G, Hasanreisoglu B. Comparison of efficacy and safety between transconjunctival 23-gauge and conventional 20-gauge vitrectomy systems in macular surgery. Korean J Ophthalmol. 2012 Oct;26(5):339-46. doi: 10.3341/kjo.2012.26.5.339. Epub 2012 Sep 24.
 1. Ozdek S, Ozmen MC, Tufan HA, Gurelik G, Hasanreisoglu B. Photodynamic therapy for best disease complicated by choroidal neovascularization in children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2012 Jul-Aug;49(4):216-21. Epub 2011 Oct 11

... Yurtdışı Yayınlar Tam Liste için lütfen tıklayın >>>

 

Yurtiçi Yayınlar

 1. Sibel DOĞUİZİ, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU, Zeynep AKTAŞ, Murat HASANREİSOĞLU. Eksudatif Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Sonucu Oluşan Koroid Neovaskülarizasyonun İntravitreal Anti-VEGF ile Tedavisinde Gerçek Hayattaki Uygulama Sonuçları. Retina-Vitreus 2014, Cilt 22, Sayı 4 Sayfalar: 267-272.
 1. Murat HASANREİSOĞLU, Deniz KUMOVA, Gökhan GÜRELİK, Zeynep AKTAŞ, Şengül ÖZDEK. Eşlik Eden Oküler Morbiditesi Olan Gözlerde Vitreusa Düşen Lens Parçalarının Tedavisi için Erken Vitrektomi. Retina-Vitreus 2014, Cilt 22,   Sayı1Sayfalar:029-034.
 1. Mehmet Cüneyt ÖZMEN, Şengül ÖZDEK, Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab: 12 Aylık Takip Sonuçları. Retina-Vitreus 2012, Cilt 20, Sayı 4 Sayfalar: 291-294.
 1. Ahmet HONDUR, Bahri AYDIN, Gökhan GÜRELİK, Şengül ÖZDEK, Berati HASANREİSOĞLU.Von Hippel-Lindau Hastalığında Retinal Kapiller Hemanjiyomların Transpupiller Termoterapi ile Tedavisi. Retina-Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 4 (Özel Sayı) Sayfalar: 061-063.
 1. Gökhan GÜRELİK.  Koroid Neovaskülarizasyonları (Önsöz). Retina-Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 4 (Özel Sayı) Sayfalar: 022-023.

... Yurtiçi Yayınlar Tam Liste için lütfen tıklayın >>>

 

Kongre Kitabında Tam Metin Olarak Basılan Yayınlar

 1. Öz Ö, Gürelik G, Subaşı M, Köksal M, Or M, Hasanreisoğlu B. Fundus vasküler anomalili olgularımız. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongre Kitabı 1996; s:197-201
 1. Bilgihan K, Gürelik G, Okur H, Akata F, Hasanreisoğlu B. Tavşanlarda excimer laser fotoablasyon sonrası hümör aközün TGFb-1 konsantrasyonundaki değişiklikler. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongre Kitabı 1996; s:56-60
 1. Gürelik G, Ünal M, Öz Y, Hasanreisoğlu B. Blefaroplasti girişiminin seçilmesinde olguların bireysel değerlendirilmesinin önemi. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongre Kitabı 1996; s:934-938
 1. Akarsu C, Yılmazbaş P, Gürelik G, Öz Ö, Subaşı M, Or M, Hasanreisoğlu B. Oküler toksoplazmozis ve tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongre Kitabı 1996; s:144-148
 1. Gürelik G, Öz Ö, Subaşı M, Köksal M, Or M, Hasanreisoğlu B. Diffüz unilateral subakut nöroretinit ve oküler toksokariazis. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongre Kitabı 1996; s:149-154

... Tam Metin Yayınlar Tam Liste için lütfen tıklayın >>>

 

Ulusal Kongrelerde Özet Olarak Yayınlanan Çalışmalar

 1. Gürelik G, Bilgihan K, Akata F, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Fakik gözlerde intravitreal silikonun kornea endotel hücrelerine etkisinin speküler mikroskopi ile incelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi Bülteni 1995; s: 95
 1. Akata F, Bilgihan K, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Myopik ve hiperopik astigmatizma olgularında fotorefraktif keratektomi uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi Bülteni 1995; s: 5
 1. Akata F, Bilgihan K, Akarsu C, Özer A, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Excimer lazer uygulanan myopik olgularda reablasyon: indikasyon ve sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 'Myopi ve Tedavisi' Simpozyumu Bülteni 1996;s:8
 1. Adıgüzel U, Tüzün S, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Komplike retina dekolmanlarında gevşetici retinotomi ve retinektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi Bülteni 1998

... Ulusal Kongre Özet Yayınlar Tam Liste için lütfen tıklayın >>>

 

Uluslararası Toplantılarda Yapılan Sunumlar

 1. Konuk O, Bilgihan K, Ozdek S, Gurelik G, Hasanreisoglu B. Improvement of stereoacuity with LASIK in unilateral high myopia. 3rd International conference on cornea, eye banking, and external diseases, international federation of eye banks Abstract Book, Pg:23, Istanbul, Turkey, July 2000.
 1. Ozdek S, Bilgihan K, Akata F, Tüzün S, Gürelik G, Hasanreispğlu B. Photorefractive keratectomy for the treatment of postkeratoplasty myopia and astigmatism. 3rd International conference on cornea, eye banking, and external diseases, international federation of eye banks Abstract Book, Pg:22, Istanbul, Turkey, July 2000.
 1. Gurelik G, Hasanreisoğlu B. Arteriovenous adventitial sheathotomy for the treatment of macular edema associated with branch retinal vein occlusion. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology, Istanbul, Turkey, June 2001.
 1. Tunç M, Ozdek S, Gurelik G, Hasanreisoğlu B, Char DH. Masquerade syndromes simulating uveal melanoma. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology, Istanbul, Turkey, June 2001.

... Uluslararası Toplantı Sunumları Tam Liste için lütfen tıklayın >>>

 
 

 

 
Gokhan Gurelik on Facebook Gokhan Gurelik on Twitter Gokhan Gurelik on Google Plus Gokhan Gurelik on YouTube Gokhan Gurelik on FourSquare Gokhan Gurelik on Blogspot Gokhan Gurelik on Linked In
 
Ana Sayfa     Hakkında     Çalışma Alanları     Akademik     Medya     Göz Hastalıkları     İletişim
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır | gokhangurelik.com | Prof Dr Gökhan Gürelik