Gokhan Gurelik Retina Goz Hastaliklari
 
  Facebook Twitter Google Plus
 

Akademik --- > Yayın Listesi --- > Yurt içi Yayınlar

 

GÖKHAN GÜRELİK - YURTİÇİ YAYINLAR

 

 1. Sibel DOĞUİZİ, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU, Zeynep AKTAŞ, Murat HASANREİSOĞLU. Eksudatif Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Sonucu Oluşan Koroid Neovaskülarizasyonun İntravitreal Anti-VEGF ile Tedavisinde Gerçek Hayattaki Uygulama Sonuçları. Retina-Vitreus 2014, Cilt 22, Sayı 4 Sayfalar: 267-272.
 1. Murat HASANREİSOĞLU, Deniz KUMOVA, Gökhan GÜRELİK, Zeynep AKTAŞ, Şengül ÖZDEK. Eşlik Eden Oküler Morbiditesi Olan Gözlerde Vitreusa Düşen Lens Parçalarının Tedavisi için Erken Vitrektomi. Retina-Vitreus 2014, Cilt 22,   Sayı1Sayfalar:029-034.
 1. Mehmet Cüneyt ÖZMEN, Şengül ÖZDEK, Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab: 12 Aylık Takip Sonuçları. Retina-Vitreus 2012, Cilt 20, Sayı 4 Sayfalar: 291-294.
 1. Ahmet HONDUR, Bahri AYDIN, Gökhan GÜRELİK, Şengül ÖZDEK, Berati HASANREİSOĞLU.Von Hippel-Lindau Hastalığında Retinal Kapiller Hemanjiyomların Transpupiller Termoterapi ile Tedavisi. Retina-Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 4 (Özel Sayı) Sayfalar: 061-063.
 1. Gökhan GÜRELİK.  Koroid Neovaskülarizasyonları (Önsöz). Retina-Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 4 (Özel Sayı) Sayfalar: 022-023.
 1. Feride Aylin GÜN, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Pediatrik Endoftalmi Olgularında Dokuz Yıllık Takip Sonuçlarımız. Retina-Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 3 Sayfalar: 171-174.
 1. Tuğba GÖNCÜ, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Konvansiyonel 20 Gauge ve Transkonjonktival 23 Gauge Vitrektomi Sonrası Oküler Yüzey ve Hasta Konforunun Karşılaştırılması. Retina-Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 3 Sayfalar: 157-161.
 1. Berrak ŞEKERYAPAN, Şengül ÖZDEK, Mehmet Cüneyt ÖZMEN, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna Bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon Tedavisinde Tek Başına Bevacizumab veya Fotodinamik Tedavi ile Kombinasyon: 12 Ay Sonuçları. Retina-Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 2 Sayfalar: 097-102
 1. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY, Gökhan GÜRELİK. Santral Seröz Koryoretinopati. Retina-Vitreus 2010, Cilt 18, Sayı 2 Sayfalar: 085-111
 1. Feride Aylin GÜN, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Akut Fulminan Seyir Gösteren Bilateral Behçet Üveiti ve Tedavisi. Retina-Vitreus 2008, Cilt 16, Sayı 4 Sayfalar: 291-294
 1. Erdem YÜKSEL, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Psödofakik Retina Dekolmanlarının Tedavisinde Farklı Cerrahi Tekniklerin Karşılaştırılması. Retina-Vitreus 2008, Cilt 16, Sayı 4 Sayfalar: 263-268
 1. Bahri AYDIN, Ahmet HONDUR, Gökhan GÜRELİK, Meltem YALINAY ÇIRAK, Berati HASANREİSOĞLU.  Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Tanısal Değeri: Atipik Bir Herpetik Arka Üveit Olgusu. Retina-Vitreus 2008, Cilt 16, Sayı 3 Sayfalar: 233-235
 1. Gökhan GÜRELİK . Herediter Makula Hastalıkları. Retina-Vitreus 2008, Cilt 16, Sayı 3 Sayfalar: 165-181
 1. Mine Öztürk KURTULMUŞOĞLU, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Optik Disk Ödemine Eşlik Eden Peripapiller Koroidal Neovasküler Membran. Retina-Vitreus 2008, Cilt 16, Sayı 2 Sayfalar: 145-148
 1. Gökhan GÜRELİK. Vitreoretinal Cerrahide Görüntüleme Sistemleri. Retina-Vitreus 2007, Cilt 15 (Özel Sayı) Sayfalar: 008-014.
 1. Ahmet ABDULGANİ, Gökhan GÜRELİK, Bahri AYDIN, Şengül ÖZDEK, Berati HASANREİSOĞLU. Vitreoretinal Cerrahide Pupiller Membran Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Seyir. Retina Vitreus 2007, Cilt 15, Sayı 3 Sayfalar: 177-181.
 1. Tuğba GÖNCÜ, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. Üveitlerin Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Kullanımının Etkinliği ve Komplikasyonları. Retina Vitreus 2007, Cilt 15, Sayı 1 Sayfalar: 035-039.
 1. Umut Aslı DİNÇ, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Berati HASANREİSOĞLU. İntravitreal Triamsionolon Enjeksiyonu Sonrasında Psödomonas Aeruginosa Endoftalmisi. Retina Vitreus 2006, Cilt 14, Sayı 4 Sayfalar: 311-313.
 1. Kadir Burak KAĞNICI, Şengül ÖZDEK, Sibel ÖZDOĞAN, Gökhan GÜRELİK, Fikret AKATA, Süleyman AKSOY, Berati HASANREİSOĞLU. İleri Proliferatif Diyabetik Retinopatide Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Görsel ve Anatomik Başarı Sonuçlarımız. Retina Vitreus 2006, Cilt 14, Sayı 4 Sayfalar: 251-256.
 1. Sibel ÖZDOĞAN, Gökhan GÜRELİK, Şengül ÖZDEK, Berati HASANREİSOĞLU. Koroid Osteomuna Sekonder Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi. Retina Vitreus 2006, Cilt 14, Sayı 3 Sayfalar: 221-223.
 1. Nigar ŞERİF, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Fikret AKATA, Berati HASANREİSOĞLU. Vitreusa Disloke İntraoküler Lenslerde Cerrahi Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçlarımız. Retina Vitreus 2006, Cilt 14, Sayı 3 Sayfalar: 181-184.
 1. Zeynep PEHLİVANLI AKTAŞ, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Ghader MOTERCIMZADEH, Berati HASANREİSOĞLU. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Bağlı Gelişen Gizli Koroidal Neovasküler Membran Tedavisinde Transpupiller Termoterapi: Uzun Dönem Sonuçlarımız. Retina Vitreus 2006, Cilt 14, Sayı 2 Sayfalar: 095-100.
 1. Şengül C. ÖZDEK, Ahmet HONDUR, Gökhan GÜRELİK, Bahri AYDIN, Berati HASANREİSOĞLU. Retina Pigment Epitelinin Patern Distrofisi ve Koroidal Neovaskülarizasyon. Retina Vitreus 2006, Cilt 14, Sayı 1 Sayfalar: 011-016.
 1. Gökhan GÜRELİK, Şengül ÖZDEK, Berati HASANREİSOĞLU. Bilateral Hemorajik Makula Kistli Bir Bebekte Vitrektomi. Retina Vitreus 2005, Cilt 13 (Özel Sayı) Sayfalar: 031-034.
 1. Ahmet HONDUR, Şengül C. ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Bahri AYDIN, Berati HASANREİSOĞLU. Vitreoretinal Cerrahide Lokal Anestezi: Sekonder Cerrahide Primer Cerrahi Kadar Etkili mi? Retina Vitreus 2005, Cilt 13, Sayı 1 Sayfalar: 045-048.
 1. Onur KONUK, Zeynep PEHLİVANLI, Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK, Fikret İLERİ, Mehmet ÜNAL. Sino-orbital mantar enfeksiyonlarında tanı ve tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji 2004;11:351-355.
 1. Ebru BOZAN, Gökhan GÜRELİK. Proliferatif Vitreoretinopati Tedavisinde Yeni Deneysel Ajanlar. Retina Vitreus 2004, Cilt 12, Sayı 3 Sayfalar: 214-223.
 1. Ayça Sarı, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Komplike retina dekolmanında silikon yağı kullanımı:525 olguda sonuçlar ve komplikasyonlar. Retina Vitreus 2004, 12: 97-102.
 1. Alper Erdinç, Gökhan Gürelik. Retinitis Pigmentosada geliştirilmekte olan tedavi seçenekleri. Retina Vitreus 2004, 12: 65-75.
 1. Ebru Bozan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Onur Konuk, Berati Hasanreisoğlu. Silikon alınması sonrası nüks retina dekolmanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2004;13:13-17.
 1. Umut A. Bahçeci, Şengül Özdek, Onur Konuk, Gökhan Gürelik, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Oftalmolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2004, 13:109-116.
 1. Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Sertaç Öztürk, Haluk Akbatur, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Management of retinal detachments in eyes with choroidal detachment.  Gazi Med Journal 2003, 14(2):51-56.
 1. Şengül Özdek, Sibel Özdoğan, Merih Önol, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Panretinal fotokoagulasyonun retina sinir lifi tabakası üzerine etkisinin NFA-GDX ile değerlendirilmesi. Retina Vitreus 2003, 11: 250-255.
 1. Gökhan Gürelik, Berrak Urgancıoğlu, Bahri Aydın, Onur Konuk, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Ciddi hipotoniyle seyreden Vogt-Koyanagi-Harada sendromlu bir olguda cerrahi tedavi. Retina Vitreus 2003 Özel sayı, 11: 28-32.
 1. Şengül Özdek, Bahri Aydın, Süleyman Aksoy, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Vitrektomize bir gözde katarakt cerrahisi:teknik seçimi, cerrahi zorluklar, muhtemel komplikasyonlar ve tedavisi. Retina Vitreus 2003 Özel sayı, 11: 23-25.
 1. Destan Nil Kulaçoğlu, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Ailevi eksudatif vitreoretinopatide görsel ve anatomik sonuçlar. Retina Vitreus 2003, 11: 142-149.
 1. Ahmet Şengün, Gökhan Gürelik. Silikon yağı. Retina Vitreus 2003, 11: 93-97.
 1. Gökhan Gürelik. Perflorokarbon sıvıları. Retina Vitreus 2003, 11: 98-101.
 1. Destan Nil Kulaçoğlu, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Oküler tutulumlu Behçet hastalığında klinik bulgular. Retina Vitreus 2003, 11: 19-29.
 1. Şengül Özdek, Sergin Akpek, Gökhan Gürelik,Beyhan Göl , Erhan Ilgıt, Berati Hasanreisoğlu. Akut santral retinal arter tıkanıklıklarında selektif intraarteriyel fibrinolitik tedavi. Retina Vitreus 2003, 11: 30-35.
 1. Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Retinal ven dal tıkanıklığı tedavisinde arteriyovenöz kılıf dekompresyonu. Retina Vitreus 2003, 11: 47-53.
 1. Ayça Sarı, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Merih Önol, Berati Hasanreisoğlu. Hiperornitinemi ile seyreden bir koryoretinal distrofİ: Gyrate atrofi. Retina Vitreus 2002, 10: 293-299.
 1. Şengül Özdek, Ayça Sarı, Ali Altınsoy, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Eksojen endoftalmilerde tedavi yaklaşımı ve sonuçlarımız. Retina Vitreus 2002, 10: 177-183.
 1. Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Retinal Protezler. Retina Vitreus 2002, 10: 94-101.
 1. Bahri Aydın, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Merih Önol, Berati Hasanreisoğlu. Katarakt cerrahisine bağlı nükleus luksasyonlarında aynı-farklı seanslarda nukleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi. Retina Vitreus 2002, 10: 76-82.
 1. Şengül ÖZDEK, Onur KONUK, Gökhan GÜRELİK, Ayça SARI, Berati HASANREİSOĞLU. Ani görme kaybı ve geçici oftalmopleji ile seyreten bir olguya tanısal yaklaşım. Retina Vitreus 2002 (Özel Sayı) Sayfalar: 24-29.
 1. Gökhan GÜRELİK, Şengül ÖZDEK, Onur KONUK, Berati HASANREİSOĞLU. Hipotonili bir olguda papilödem- makulopati ve pars plana vitrektomi ile tedavisi. Retina Vitreus 2002 (Özel Sayı) Sayfalar: 36-43.
 1. Gökhan Gürelik, Onur Konuk, Merih Önol, Fikret Akata, Kamil Bilgihan, Berati Hasanreisoğlu. Arka segment cerrahileriyle kombine fakoemülsifikasyon uygulamaları. Retina Vitreus 2001, 9: 50-7.
 1. Gökhan Gürelik, Murat Köksal, Ayça Sarı, Onur Konuk, Ahmet Şengün, Kamil Bilgihan, Berati Hasanreisoğlu. Vitreusa lens luksasyonlarında cerrahi yaklaşımlar. Retina Vitreus 2001, 9: 58-63
 1.  Murat Köksal, Mehmet Ünal, Gökhan Gürelik, Onur Konuk, Berati Hasanreisoğlu. Esansiyel blefarospazm tedavisinde orbikülaris okuli miyektomisi. Türk Oft. Gaz 2001,4/1:513-519
 1. Ahmet Şengün, Dilek Güven, İpek Zıraman, Sinan Sarıcaoğlu, Gökhan Gürelik, Hikmet Hasıripi. Posterior üveitlerde optik disk neovaskülarizasyonu. Ret-vit 2001;9:276-280
 1. Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Gronblad-Stranberg sendromu ile birlikte görülen bir Stargard olgusu. Ret-vit 2001;özel sayı:36-39
 1. Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Optik sinir druseni olan diabetik retinopatili bir olguda anterior iskemik optik nöropati. Ret-vit 2001;özel sayı:40-43
 1. Ufuk Adıgüzel, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Komplike retina dekolmanlarında uygulanan gevşetici retinotomi ve retinektomi: uzun dönem sonuçlarımız ve son görmeyi belirleyen faktörler. Ret-Vit 2000;8:236-245
 1. Ahmet Şengün, Gökhan Gürelik, Haluk Akbatur, Berati Hasanreisoğlu. Candida endoftalmisi nedeniyle uygulanan pars plana vitrektomilerden sonra retinal yırtık gelişimi. Ret-vit 2000;8:279-284
 1. Gürelik G, Öz Ö, Köksal M, Fırat E, Hasanreisoğlu B. Dejeneratif myopili olgularda koroidal neovasküler membranlara yaklaşım.Ret-Vit 1999; 7:48-54         
 1.  Özdek Ş, Gürelik G, Köksal M, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Maküler delik cerrahisindeki yenilikler ve cerrahi sonuçlarımız. Ret-Vit 1999;7:31-37
 1. Özdek ŞC, Önol M, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Retina sinir lifi tabakasındaki yaşa bağlı değişikliklerin sinir lifi analizatörü ile değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji Mart 1999; 6(1):54-57
 1. Gürelik G, Akata F, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Silikona bağlı kornea endotel değişiklikleri. Ret-Vit 1998;6:50-55
 1. Cengiz AKARSU, Pelin YILMAZBAŞ, GÜRELİK G, Özay ÖZ, Mahmut SUBAŞI, Meral OR, Berati HASANREİSOĞLU. Oküler Toksoplazmozis ve Tedavi. Ret-Vit 1997, Cilt 5, Sayı 2 Sayfalar: 125-129.
 1. Hasanreisoğlu B, Aksünger A, Or M, Önol M, Öz Ö, Akbatur H, Akata F, Ünal M, Bilgihan K, Gürelik G. 1015 yırtıklı retina dekolmanı olgusunda klasik dekolman cerrahisi sonuçları. Ret-Vit 1996;1:482-491
 1. Hasanreisoğlu B, Aksünger A, Or M, Önol M, Akbatur H, Akata F, Ünal M, Bilgihan K, Gürelik G. Afak retina dekolmanı klinik özellikler ile anatomik ve görsel sonuçlar. Ret-Vit 1996;1:475-481       
 1. Aksünger A, Or M, Hasanreisoğlu B, Öz Ö, Gürelik G, Akbatur H, Acaroğlu Ş. Retinal ven tıkanıklıkları-1: Genel hasta özellikleri ve risk faktörleri. Ret-Vit 1996; 4:530-534
 1. Aksünger A, Or M, Hasanreisoğlu B, Öz Ö, Gürelik G, Akbatur H, Acaroğlu Ş. Retinal ven tıkanıklıkları-2: Klinik ve anjiografik özellikler ile görme prognozu. Ret-Vit 1996;2:535-546  
 • Bilgihan K, Hasanreisoğlu B, Gürelik G, Akata F. Keratokonüs şüphesi. MN Oftalmoloji Haziran 1996; 3(2):91-94

 

 
Gokhan Gurelik on Facebook Gokhan Gurelik on Twitter Gokhan Gurelik on Google Plus Gokhan Gurelik on YouTube Gokhan Gurelik on FourSquare Gokhan Gurelik on Blogspot Gokhan Gurelik on Linked In
 
Ana Sayfa     Hakkında     Çalışma Alanları     Akademik     Medya     Göz Hastalıkları     İletişim
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır | gokhangurelik.com | Prof Dr Gökhan Gürelik